Obszary chronione Koszalin

Ochrona przyrody w Koszalinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Koszalinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Koszalina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Koszalina

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski": 4875.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Bukowy Las Górki: 743.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 30.0 ha
  • Bagna Mścice: 15.0 ha
rezerwat
  • Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego: 132.0 ha
  • Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego - otulina: 50.0 ha
  • Bielica: 1.3 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Wąwozy Grabowe: 13.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Będzino