Pozwolenia na budowę Michałowice - krakowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Michałowicach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Michałowic. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Michałowicach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Michałowic

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Michałowicach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 46 w miejsc. Wilczkowice, gmina Michałowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0595/W/2021/AB.III-W.6741.34.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym oraz na fragmencie działki od zespołu redukcyjno – pomiarowego, wolnostojącego, do budynku na dz. nr 84/20 w miejsc. Zdzięsławice, gmina Michałowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0580/W/2021/AB.III-W.6740.1.547.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczna, gazowa, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, wew. instalacjami elektryczną i gazową prowadzoną na zewnątrz , wew. kanalizacją sanitarną prowadzoną na zewnątrz wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, kanalizacją opadową wraz ze szczelnym zbiornikiem oraz wewnętrznym układem komunikacji, na dz. nr 65/18 w miejsc. Więcławice Stare, gmina Michałowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0561/W/2021/AB.III-W.6740.1.529.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego typu stodoła z fundamentami o wymiarach 13,6 m. na 7,5 m., na dz. nr 22/2, 22/3 w miejsc. Zagórzyce Stare, gmina Michałowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0524/W/2021/AB.III-W.6741.27.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji z dnia 21.12.2020 nr AB.III-W.1.1540.2020 dotyczącej inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem zewnętrznym do przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z w/w oczyszczalnią, centralnego ogrzewania, gazową wraz z odcinkiem zewnętrznym do kurka głównego i szafki pomiarowej w linii ogrodzenia, elektryczną wraz z odcinkiem zewnętrznym od szafki pomiarowej w granicy działki, dojściem, dojazdem oraz budynkiem gospodarczym z wiatą stanowiącą zadaszenia miejsc postojowych na działce nr 633/19 (przed podziałem 633/8) w miejsc. Michałowice przy ul. Czekoladowej, gmina Michałowice”.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0507/W/2021/AB.III-W.6740.1.482.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 939/6 w miejsc. Michałowice, gmina Michałowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.240.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø63 PE na dz. nr 667/3, 620, 684/1, 684/2, 684/3 w miejsc. Michałowice, gmina Michałowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.243.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnienie roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z czterema przyłączami do skrzynek zlokalizowanych w linii ogrodzenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr 32/4, 32/3 w m. Raciborowice, gm. Michałowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.234.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnienie roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem do skrzynki zlokalizowanej na ścianie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przebiegające przez działki nr 704/3, 704/1, 704/2 w m. Michałowice, gm. Michałowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.230.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem do skrzynki zlokalizowanej w linii ogrodzenia budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, przebiegająca przez dz. nr 32/6, 32/3 w miejsc. Raciborowice, gmina Michałowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.227.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: