Geoportal Iwanowice - krakowski - Pozwolenia na budowę Iwanowice - krakowski

Pozwolenia na budowę Iwanowice - krakowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Iwanowicach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Iwanowic. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Iwanowicach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Iwanowic

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Iwanowicach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnienie roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem do skrzynki zlokalizowanej w linii ogrodzenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego przebiegające przez działki nr: 299/6, 299/3 w m. Iwanowice Dworskie, gm. Iwanowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.231.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, gaz, c.o., enn, zewnętrzna instalacja elektryczna, zewnętrzna instalacja gazowa, dojścia i dojazdy, przydomowa oczyszczalnia ścieków na dz. nr 9/25 w m. Narama, gm. Iwanowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0453/W/2021/AB.III-W.6740.1.430.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 328/2 w m. Iwanowice Dworskie, gm. Iwanowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0446/W/2021/AB.III-W.6740.1.424.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych na dz. nr 186/10 w m. Poskwitów, gm. Iwanowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0448/W/2021/AB.III-W.6741.23.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny, jednorodzinny z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., energii elektrycznej wraz z WLZ i gazu wraz z WIG, zbiornik na nieczystości ciekłe wraz z odcinkiem kanalizacji do budynku dojście i dojazd na dz. nr 20/89, 20/92, 20/93 w miejsc. Narama, gmina Iwanowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0438/W/2021/AB.III-W.6740.1.416.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej nN z obwodem oświetlenia ulicznego dz. nr 148/3, 148/2, 149/2, 152/2, 153/4, 156/4, 157/11, 157/12, 157/13, 160/5, 160/6, 161/3, 164/2, 165/2, 168/2, 169/2, 169/1, 172, 173/1, 226/5, 180/2, 184/3, 184/2 w m. Poskwitów, dz. nr 1/15, 1/14, 1/11, 1/13, 1/12 w m. Widoma, gm. Iwanowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0428/K/2021/AB.V.6740.1.102.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego (stodoły) na dz. nr 91 w m. Krasieniec Zakupny, gm. Iwanowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0388/W/2021/AB.III-W.6741.21.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym, jednorodzinnym przy ul. Jurajskiej 136 na dz. nr 361/6w miejsc. Iwanowice Dworskie, gmina Iwanowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0371/W/2021/AB.III-W.6740.1.353.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej ul. Spokojnej (dz. nr 204/1) na dz. nr 123/6 w miejsc. Narama, gmina Iwanowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0355/W/2021/AB.III-W.6740.1.338.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego na dz. nr 24/1 w miejsc. Biskupice, gmina Iwanowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0318/W/2021/AB.III-W.6741.13.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Iwanowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: