Pozwolenia na budowę Zielonki - krakowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Zielonkach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Zielonek. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Zielonkach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Zielonek

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Zielonkach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budynek gospodarczy związany z działalnością rolniczą z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, gazu, c.o., elektryczną, zewnętrzną instalacją elektryczną oraz układem komunikacyjnym, na dz. nr 1366/1, 1367/1, 1368/1 w miejsc. Zielonki, gmina Zielonki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0600/W/2021/AB.III-W.6740.1.566.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, na dz. nr 96/6 w miejsc. Wola Zachariaszowska, gmina Zielonki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0574/W/2021/AB.III-W.6740.1.542.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym, na dz. nr 1571/4 w miejsc. Zielonki, gmina Zielonki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0570/W/2021/AB.III-W.6740.1.538.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 7/2 w miejsc. Przybysławice, gmina Zielonki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0557/W/2021/AB.III-W.6741.32.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 92/8 w miejsc. Pękowice, gmina Zielonki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0539/W/2021/AB.III-W.6741.29.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z ośmioma przyłączami do skrzynek zlokalizowanych w linii ogrodzenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych przebiegające przez dz. nr 1275/2, 1275/5, 1275/6, 1275/7, 1275/8, 1275/9, 1275/10 w m. Bibice, gm. Zielonki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.272.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budynek mieszkalny, jednorodzinny z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., energii elektrycznej wraz z WLZ i gazu wraz z WIG, wentylacji mechanicznej, dojście i dojazd na dz. nr 433/9 w miejsc. Bosutów, gmina Zielonki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0503/W/2021/AB.III-W.6740.1.478.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnienie roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z czterema przyłączami do skrzynek zlokalizowanych na ścianach budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, przebiegające przez działki nr 422/1, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1325/6, 1325/5, 424/7 w miejsc. Bibice, gmina Zielonki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.249.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnienie roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z jedenastoma przyłączami do skrzynek zlokalizowanych na ścianach budynków mieszkalnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej przebiegające przez działki nr 1392/139, 1392/140, 1392/141 w miejsc. Zielonki, gmina Zielonki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.247.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnienie roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem do skrzynki zlokalizowanej w linii ogrodzenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego przebiegające przez dz. nr 98/6, 98/5 w miejsc. Węgrzce, gmina Zielonki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.246.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: