Geoportal Michałowice - pruszkowski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Michałowice - pruszkowski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Michałowice - pruszkowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Michałowice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Michałowicach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Michałowicach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Michałowice

Sprawdź MPZP Michałowice dla dowolnej działki w Michałowicach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLIII/471/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice na terenie obrębów ewidencyjnych Michałowice – Osiedle i Michałowice – Wieś, obszar „Szkolna”
  Numer uchwały: XLIII/471/2022
  Data uchwalenia: 2022-05-31
 • Uchwała nr XXVI/312/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „B”
  Numer uchwały: XXVI/312/2020
  Data uchwalenia: 2020-12-04
 • Uchwała nr XXV/306/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „C”
  Numer uchwały: XXV/306/2020
  Data uchwalenia: 2020-11-25
 • Uchwała nr XXV/305/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20 w obrębie geodezyjnym Reguły
  Numer uchwały: XXV/305/2020
  Data uchwalenia: 2020-11-25
 • Uchwała nr XXV/304/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 627 i 628 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś
  Numer uchwały: XXV/304/2020
  Data uchwalenia: 2020-11-25
 • Uchwała nr XXIV/282/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Działkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły
  Numer uchwały: XXIV/282/2020
  Data uchwalenia: 2020-10-14

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Michałowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: