Geoportal Miedzichowo - nowotomyski - Obszary chronione Miedzichowo - nowotomyski

Obszary chronione Miedzichowo - nowotomyski

Ochrona przyrody w Miedzichowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Miedzichowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Miedzichowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Miedzichowa

obszar chronionego krajobrazu
 • "I" Międzyrzecz-Trzciel: 5605.0 ha
 • Gorzycko: 1.5 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska: 0.07 ha
 • "H" Międzychód: 0.02 ha
 • Zbąszyńska Dolina Obry:
park krajobrazowy
 • Pszczewski Park Krajobrazowy: 1164.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Rynna Jezior Obrzańskich: 1912.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 23.0 ha
 • Mokrzyzny I: 19.0 ha
 • Mokrzyzna II: 15.0 ha
 • Jezioro Pąchowskie: 12.0 ha
 • Śródleśne bagno: 4.1 ha
 • Mokrzyzna przy autostradzie: 3.2 ha
 • Torfowisko przejściowe i mechowisko: 2.8 ha
 • Torfowisko Koło Wieży: 2.8 ha
 • : 2.5 ha
 • Kompleks terenów podmokłych: 2.0 ha
 • Podmokła łąka: 1.1 ha
 • Zalesione zagłębie: 1.0 ha
 • Bagno śródleśne: 0.98 ha
 • : 0.93 ha
 • Podmokła łąka: 0.86 ha
 • Bagno: 0.82 ha
 • Śródleśne bagno: 0.65 ha
 • Teren podmokły: 0.51 ha
 • Śródleśne oczko wodne: 0.29 ha
 • Półotwarta powierzchnia leśna: 0.26 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Glińskie Góry: 327.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry: 1912.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Miedzichowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: