Obszary chronione Miękinia - średzki

Ochrona przyrody w Miękini

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Miękini? Sprawdź aktualne statystyki dla Miękini, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Miękini

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy: 585.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łęgi Odrzańskie: 1247.0 ha
  • Dolina Widawy: 560.0 ha
  • Łęgi nad Bystrzycą: 460.0 ha
użytek ekologiczny
  • Stanowisko występowania sasanki łąkowej: 0.16 ha
  • Dwa zbiorniki wodne wraz z otaczającym obszarem leśnym na terenie Janówka: 0.01 ha
rezerwat
  • Zabór: 36.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Łęgi Odrzańskie: 1127.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Wrocław, Ochrona przyrody Brzeg Dolny, Ochrona przyrody Kostomłoty
Przejdź na nowy: Geoportal Miękinia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: