Obszary chronione Wrocław

Ochrona przyrody w Wrocławiu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wrocławiu? Sprawdź aktualne statystyki dla Wrocławia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wrocławia

park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy: 569.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Grądy w Dolinie Odry: 872.0 ha
 • Dolina Widawy: 695.0 ha
 • Łęgi nad Bystrzycą: 486.0 ha
 • Las Pilczycki: 120.0 ha
 • Kumaki Dobrej: 7.1 ha
użytek ekologiczny
 • Obszar na terenie Nowej Karczmy we Wrocławiu: 13.0 ha
 • Dwa zbiorniki wodne wraz z otaczającym obszarem leśnym na terenie Janówka: 7.4 ha
 • Starorzecze Łacha Farna: 2.2 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Szczytnicki Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy: 946.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Grądy Odrzańskie: 308.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wrocław

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: