Geoportal Mokrsko - wieluński - Obszary chronione Mokrsko - wieluński

Obszary chronione Mokrsko - wieluński

Ochrona przyrody w Mokrsku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Mokrsku? Sprawdź aktualne statystyki dla Mokrska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Mokrska

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Prosny: 1380.0 ha
użytek ekologiczny
  • Bagno śródleśne: 0.68 ha
  • Bagno śródleśne: 0.35 ha
  • Bagno śródleśne: 0.3 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Wzgórza Ożarowskie: 735.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Mokrsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: