Pozwolenia na budowę Morzeszczyn - tczewski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Morzeszczynie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Morzeszczyna. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Morzeszczynie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Morzeszczyna

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Morzeszczynie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: WB.6740.7.3.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tczew, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego i budowa budynku mieszkalnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: WB.6740.7.11.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tczew, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego „AGOS 2” wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: WB.6740.7.10.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tczew, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa czterech podziemnych zbiorników przeciwpożarowych, przyłącza wody wraz z zagospodarowaniem terenu, na terenie działki nr 85/4, obręb ewidencyjny Morzeszczyn [0009], w jednostce ewidencyjnej Morzeszczyn [221403_2]
  Nr wniosku/zgłoszenia: WB.6740.1.85.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tczew, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WB.6740.7.7.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tczew, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • Dobudowa części mieszkalnej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: WB.6740.8.32.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tczew, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV wraz z budową stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: WB.6743.5.68.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tczew,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budynek mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: WB.6740.7.6.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tczew, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny, szczelny zbiornik na ścieki oraz zbiornik na wody opadowe
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.1731.2020.IP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kartuzy, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka budynków gospodarczych
  Nr wniosku/zgłoszenia: WB.6741.2.4.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Tczew, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Morzeszczyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: