Pozwolenia na budowę Smętowo Graniczne - starogardzki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Smętowie Granicznym

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Smętowa Granicznego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Smętowie Granicznym. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Smętowa Granicznego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Smętowie Granicznym. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne z przykanalikiem kan. sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 13248/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny, zbiornik na ścieki
  Nr wniosku/zgłoszenia: 9887/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego w zabudowie siedliskowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 9290/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV – budowa linii napowietrzno-kablowej nN wraz z wymianą przyłączy napowietrznych nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: 8312/2021 (AB.6743.2.26.2021)
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5781/2021 (AB.6743.2.22.2021)
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: 3123/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego na płody rolne w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 39664/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową z kotłem grzewczym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 39526/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny jednorodzinny wraz z jego przebudową, budową przyłącza wodociągowego i zbiornika bezodpływowego wraz z przykanalikiem kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 37760/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN 15kV, budowa linii kablowej nn 0,4kV, budowa i rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV w miejscowości Smętowo Graniczne na terenie działek nr: 290/24, 277, 290/17 i 290/16 w obrębie ewidencyjnym Smętowo Graniczne w jednostce ewidencyjnej gmina Smętowo Graniczne.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 37245/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: