Obszary chronione Narew - hajnowski

Ochrona przyrody w Narwi

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Narwi? Sprawdź aktualne statystyki dla Narwi, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Narwi

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Narwi: 7417.0 ha
  • Puszcza Białowieska: 3969.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja w Dolinie Górnej Narwi: 6259.0 ha
  • Puszcza Białowieska: 2113.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 2.7 ha
  • : 1.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Górnej Narwi: 6259.0 ha
  • Puszcza Białowieska: 2113.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Czyże