Pozwolenia na budowę Niwiska - kolbuszowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Niwiskach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Niwisk. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Niwiskach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Niwisk

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Niwiskach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa instalacji zewnetrznej i wewnetrzn dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.57.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.53.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku garażowego wraz z zalicznikowym odcinkiem instalacji elektrycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.51.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku garazowego z zewnetrzna instalacjąelektryczna
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.49.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.42.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią gospodarczo -garażową z zalicznikową podziemną instalacja elektryczną, zalicznikową podziemną instalacja gazową, przyłącza wodociągowego, przydomowa oczyszczalnia ścieków z przyłączem ks.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.40.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, zewnętrzną instalacją elektryczną, budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.37.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w Hucisku na działkach nr ewid. gr 643/2, 644/2, 645/2, 646/2
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.35.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dec. Nr 387/2020 z 30.11.2020 r
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.34.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę nr 122/2018 z dnia 05.04.2018 na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami w tym: instalacją gazową, przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej z ziemnym odcinkiem instalacji gazowej i energetycznej. Budowa budynku gospodarczego z ziemnym odcinkiem instalacji energetycznej i wody z budynku mieszkalnego oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid gr 866/2, 864/2, 863/2, położonych w m. Trześń w zakresie istotnych odstępstw
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.30.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Niwiska

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: