Pozwolenia na budowę Mielec

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Mielcu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Mielca. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Mielcu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Mielca

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Mielcu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia w Mielcu przy ul. Jadernych, Krasickiego, dz. nr 1392, 1408/1, 1408/2, 1380/2, 1397
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.449.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego o pomieszczenia produkcyjne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6350.7.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oddział w Mielcu, ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec Euro-Park
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z nadbudową i rozbudową budynku biurowo-socjalnego zakładu Sierosławski Group
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6350.6.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oddział w Mielcu, ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec Euro-Park
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia i przyłącza do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Krańcowa,dz. nr 1783/7, 1783/3, 1784/12, 1784/5
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.401.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci i przyłączy gazowych n/c na śr/c w msc. Mielec ul. Wojsławska od ul. Racławickiej do ul. Zielonej, obr. 1 Stare Miasto/ obr. 6 Wojsław, dz. nr ewid. 2950, 2798, 2796/6, 2796/7, 2796/3, 2797, 2795/7, 2936, 2794/2, 2793/3, 2792, 2791/7, 2790/2, 2789/2, 2787/3, 2788/1, 2786/2, 2783/7, 2783/8, 2781/4, 2781/1, 2780/2, 2777/2, 2776/6- obręb 1 Stare Miasto; dz. 288/7, 288/12, 289/11, 300/3, 300/2, 305, 1834/2, 601/9, 1892, 308/2, 310/7, 310/5, 294/1, 310/9, 1807/1, 312/1, 312/2, 314/3, 1810/2, 1810/1, 316/7, 316/8, 317/1, 317/2, 318/1, 320/3, 319, 322, 323/5, 323/6, 323/14, 323/13, 324/5, 324/4, 324/6, 324/7, 324/9, 324/8, 325/13, 325/14, 325/11, 325/12, 325/9, 325/10, 325/7, 325/8, 326/2, 326/1, 327/3, 327/5, 327/4, 1818/2, 332, 1818/1, 328, 330/3, 330/5, 329/5, 329/3, 329/8, 330/6, 330/1, 333/42, 333/34, 333/35, 333/33, 333/38, 333/39, 333/14, 333/32, 333/8, 333/7, 333/9, 333/40.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.399.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej, dz. nr 1178/6, 1179/6, 1179/5, 1179/4, 1179/2
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.384.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. instalacjami, w tym gazową, z zew. odcinkiem instalacji gazowej od układu redukcyjno-pomiarowego, zew. odcinkiem instalacji elektroenergetycznej od złącza pomiarowego oraz budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, dz. nr 455/20, 455/9, 456
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.419.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego, dz. nr 1786/1, 1787/9, 1787/11, 1788/1, 1789/1, 1790/8, 1790/30, 1790/28, 1791/13
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.373.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV wraz z budową słupów oświetleniowych dla oświetlenia ul. Dębowej w Mielcu, dz. nr 174/1, 232, 169, 226
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.404.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną i magazynową
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6350.5.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oddział w Mielcu, ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec Euro-Park
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Mielec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: