Pozwolenia na budowę Cmolas - kolbuszowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Cmolasie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Cmolasu. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Cmolasie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Cmolasu

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Cmolasie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.55.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka budynku gospodarczego-stodoły
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.1.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.48.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrzną instalacją gazową wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym oraz zewnętrzną instalacją gazową wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym oraz zewnętrzną instalacja elektryczną, budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.47.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrzna instalacja gazowa, wraz z przyłączem kanalizacji i bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości oraz zewnętrzną instalacja elektryczna i gazowa, budowa budynku gospodarczego na działce nr ewid gr 1270 w Ostrowach Baranowskich
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.44.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi odcinkami instalacji: wodociągowej oraz elektrycznej i kanalizacji sanitarnej do projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.45.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.41.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrzną instalacja gazową wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym oraz zewnętrzną instalacja elektryczną i gazową, budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.39.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.38.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla projektowanego budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.36.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Cmolas

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: