Pozwolenia na budowę Nowe Piekuty - wysokomazowiecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Nowych Piekutach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Nowych Piekut. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Nowych Piekutach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Nowych Piekutach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Nowych Piekutach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Nowych Piekutach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Nowych Piekut

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Nowych Piekutach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.261.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.246.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.240.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.226.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie jednorodzinnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków o poj. 10 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.229.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa obory z przebudową części stodoły na oborę, płyta gnojowa, budowa zbiornika na gnojówkę, budowa zbiornika na ścieki - wniosek o zmianę pozwolenia na budowę z dnia 29.04.2020 nr 118/2020
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.222.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej (obudowanej wiaty) na garażowanie maszyn w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.220.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: utwardzenia terenu z kostki brukowej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.181.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego na maszyny rolnicze w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.173.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6743.137.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Poświętne