Geoportal Wysokie Mazowieckie - wysokomazowiecki - Pozwolenia na budowę Wysokie Mazowieckie - wysokomazowiecki

Pozwolenia na budowę Wysokie Mazowieckie - wysokomazowiecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Wysokie Mazowieckie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Wysokie Mazowieckie. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Wysokie Mazowieckie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Wysokie Mazowieckie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.125.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.122.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.99.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.75.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.69.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wniosek o pozwolenie na budowę kablowych linii elektroenergetycznych SN-15 kV i nN-0,4 kV, na działkach o nr ewid.: 128, 61/1 w obrębie 0004 Brzóski – Gromki; 67/1, 3/7, 3/9, 67/2, 7/3, 38/2, 25/1, 8/4, 39/1, 40/8, 26/11, 26/13, 26/15, 27/3, 40/10, 41/1, 42/3, 42/5, 43/1, 30/3, 31/5, 31/7 w obrębie 0001 Brok; 296, 294/1, 294/2, 269/1, 142/1, 127/2, 129/3, 130/3, 131/1, 134/1, 141/2, 122/3, 122/5, 121/3 w obrębie 0018 Mazury, gmina Wysokie Mazowiecki, powiat wysokomazowiecki, w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 678, w ramach inwestycji pod nazwą: "Modernizacja linii napowietrznej SN Wysokie Mazowieckie – Ruś 1 oraz Wysokie Mazowieckie - Ruś2 w miejscowości Brok – Mazury"
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-I.7840.6.8.2021.OW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrzej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilana ze zbiorika podziemnego 4850 dm3 na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczo-garażowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.54.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.53.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Prace konserwatorskie oraz restauratorskie bram wejściowych na terenie kościoła
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.50.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa drogi w Leśnictwie Mazury
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.46.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: