Obszary chronione Oleśnica - olesnicki

Ochrona przyrody w gminie Oleśnica

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Oleśnica? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Oleśnica, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Oleśnica

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego: 934.0 ha
  • Lasy Grędzińskie: 781.0 ha
użytek ekologiczny
  • Olsy Sokołowickie: 87.0 ha
  • Las Boguszycki: 72.0 ha
  • Mokradła Boguszyckie: 39.0 ha
  • Olsy Spalickie: 4.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Dziadowa Kłoda