Geoportal Dobroszyce - olesnicki - Obszary chronione Dobroszyce - olesnicki

Obszary chronione Dobroszyce - olesnicki

Ochrona przyrody w Dobroszycach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dobroszycach? Sprawdź aktualne statystyki dla Dobroszyc, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dobroszyc

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Kumaki Dobrej: 890.0 ha
  • Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego: 155.0 ha
użytek ekologiczny
  • Las Boguszycki: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dobroszyce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: