Obszary chronione Olszanica - leski

Ochrona przyrody w Olszanicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Olszanicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Olszanicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Olszanicy

obszar chronionego krajobrazu
  • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu: 2950.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Gór Słonnych: 6406.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Góry Słonne: 5451.0 ha
  • Dorzecze Górnego Sanu: 43.0 ha
rezerwat
  • Buczyna w Wańkowej: 98.0 ha
  • Dyrbek: 15.0 ha
  • Bobry w Uhercach: 15.0 ha
  • Przełom Sanu pod Grodziskiem: 4.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Góry Słonne: 5934.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Olszanica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: