Obszary chronione Olsztyn - częstochowski

Ochrona przyrody w gminie Olsztyn

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Olsztyn? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Olsztyn, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Olsztyn

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd: 8304.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Olsztyńsko-Mirowska: 1684.0 ha
użytek ekologiczny
  • Góry Towarne: 10.0 ha
rezerwat
  • Sokole Góry: 217.0 ha
  • Zielona Góra: 19.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: