Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Olsztyn - częstochowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Olsztyn

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Olsztyn i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Olsztyn, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Olsztyn

Sprawdź MPZP Olsztyn dla dowolnej działki w gminie Olsztyn. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXVII/335/22 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Południowej i Olsztyńskiej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn
  Numer uchwały: XXVII/335/22
  Data uchwalenia: 2022-07-05
 • Uchwała nr XXVII/334/22 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn pomiędzy ul. Kopernika, a Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmującego działkę ewid. nr 1525
  Numer uchwały: XXVII/334/22
  Data uchwalenia: 2022-07-05
 • Uchwała nr XX/252/21 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Kusięta w gminie Olsztyn (działka nr ewid. 990)
  Numer uchwały: XX/252/21
  Data uchwalenia: 2021-09-28
 • Uchwała nr XI/142/20 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Turów
  Numer uchwały: XI/142/20
  Data uchwalenia: 2020-06-18
 • Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Turów
  Numer uchwały:
  Data uchwalenia: 2020-06-18
 • Uchwała nr VIII/103/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie skrzyżowania ulic Narcyzowej i Irysowej
  Numer uchwały: VIII/103/19
  Data uchwalenia: 2019-12-17

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Olsztyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: