Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Osięciny - radziejowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Osięciny

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Osięcinach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Osięcinach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Osięciny

Sprawdź MPZP Osięciny dla dowolnej działki w Osięcinach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XXIV /158 / 2002 z dnia 9 stycznia 2002 r. Radę Gminy Osięciny w sprawie: zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny w obszarze wsi OSIĘCINY dotyczących: 1. wprowadzenia funkcji produkcyjno-usługowej na teren rolny oznaczony geodezyjnie 588/6 i powiększenia działki 588/3 przepompowni ścieków pod planowaną rozbudowę o punkt zlewny 2. Dopuszczenie funkcji mieszkaniowej na teren o dotychczasowym prze­znaczeniu 24UZ w Osięcinach 3. Dopuszczenie funkcji mieszkaniowej na terenie bazy usługowo - han­dlowej o symbolu 4RPU w Lekarzewicach 4. Dopuszczenie funkcji mieszkaniowej na działce o dotychczasowym symbolu 1UO we wsi Powałkowice
  Numer uchwały: XXIV/158/2002
  Data uchwalenia: 2002-01-09
 • Uchwała Nr XIII / 88 / 2000 z dnia 20 czerwca 2000 r. Rady Gminy w Osięcinach w sprawie: zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny w obszarze wsi OSIĘCINY dotyczących nowego gimnazjum
  Numer uchwały: XIII/88/2000
  Data uchwalenia: 2000-06-20
 • Uchwała Nr Xlll/87/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r. Rady Gminy w Osięcinach w sprawie: zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny w obszarze wsi OSIĘCINY dotyczących rozbudowy ujęcia wody
  Numer uchwały: Xlll/87/2000
  Data uchwalenia: 2000-06-20
 • UCHWAŁA NR XXXIV/154/98 RADY GMINY OSIĘCINY z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i wsi OSIĘCINY
  Numer uchwały: XXXIV/154/98
  Data uchwalenia: 1998-06-10
 • UCHWAŁA NR XXI/98/96 RADY GMINY OSIĘCINY z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i wsi OSIĘCINY
  Numer uchwały: XXI/98/96
  Data uchwalenia: 1996-09-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Zakrzewo