Obszary chronione Osiecznica - bolesławiecki

Ochrona przyrody w Osiecznicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Osiecznicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Osiecznicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Osiecznicy

obszar chronionego krajobrazu
  • Bory Dolnośląskie: 2.3 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie: 9784.0 ha
  • Dolina Dolnej Kwisy: 3444.0 ha
  • Uroczyska Borów Dolnośląskich: 2924.0 ha
  • Dąbrowy Kliczkowskie: 553.0 ha
użytek ekologiczny
  • Święte Jezioro: 166.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bory Dolnośląskie: 43706.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Osiecznica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: