Obszary chronione Żagań - żagański

Ochrona przyrody w gminie Żagań

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Żagań? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Żagań, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Żagań

obszar chronionego krajobrazu
 • Bory Dolnośląskie: 4531.0 ha
 • Dolina Bobru: 2624.0 ha
 • Dolina Brzeźnicy: 44.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Dolnej Kwisy: 1343.0 ha
 • Dolina Dolnego Bobru: 452.0 ha
 • Małomickie Łęgi: 214.0 ha
 • Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie: 0.01 ha
użytek ekologiczny
 • ŁABĘDŹ: 15.0 ha
 • BOBEREK: 2.7 ha
 • KACZE LĘGI: 0.98 ha
 • BOBRÓWKA: 0.63 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Dolnośląskie: 12322.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Żagań

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: