Geoportal Oświęcim - oświęcimski - Obszary chronione Oświęcim - oświęcimski

Obszary chronione Oświęcim - oświęcimski

Ochrona przyrody w gminie Oświęcim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Oświęcim? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Oświęcim, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Oświęcim

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolna Soła: 107.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Łęg za torami": 4.8 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Dolina rzeki Soły: 16.0 ha
rezerwat
  • Żaki: 12.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Soły: 1820.0 ha
  • Stawy w Brzeszczach: 795.0 ha
  • Dolina Dolnej Skawy: 248.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Oświęcim

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: