Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Paradyż - opoczyński

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Paradyż

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Paradyżu i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Paradyżu, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Paradyż

Sprawdź MPZP Paradyż dla dowolnej działki w Paradyżu. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XX/126/2020 Rady Gminy Paradyż z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Paradyż – działki nr ew. 615, 300/1, 303/1 i 303/2
  Numer uchwały: XX/126/2020
  Data uchwalenia: 2020-10-28
 • Uchwała nr XXXIV/249/2018 Rady Gminy Paradyż z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Paradyż dotyczącej fragmentu miejscowości Solec, działki nr 248/2, 249/2, 250/2, 251/2, 252/2
  Numer uchwały: XXXIV/249/2018
  Data uchwalenia: 2018-06-29
 • Uchwała nr XXXIV/248/2018 Rady Gminy Paradyż z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Paradyż dotyczącej fragmentu miejscowości Dorobna Wola, działka nr 23/2
  Numer uchwały: XXXIV/248/2018
  Data uchwalenia: 2018-06-29
 • Uchwała nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Paradyż z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż, dotyczącej fragmentu miejscowości Wielka Wola, działka nr 85/18
  Numer uchwały: XXXIV/250/2018
  Data uchwalenia: 2018-06-29
 • Uchwała nr XXVII/202/2017 Rady Gminy Paradyż z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Paradyż dotyczącej fragmentu miejscowości Paradyż, działki nr 100, 202, 203 oraz części działek 613 i 614
  Numer uchwały: XXVII/202/2017
  Data uchwalenia: 2017-10-26
 • Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Gminy Paradyż z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obszaru sołectwa Wójcin A, sołectwa Krasik, sołectwa Wójcin
  Numer uchwały: XXII/138/2012
  Data uchwalenia: 2012-12-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: