Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pawłosiów - jarosławski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Pawłosiów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Pawłosiowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Pawłosiowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Pawłosiów

Sprawdź MPZP Pawłosiów dla dowolnej działki w Pawłosiowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLIX/276/14 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 1/2012” Pawłosiów - Maleniska
  Numer uchwały: XLIX/276/14
  Data uchwalenia: 2014-08-07
 • UCHWAŁA Nr V/42/2003 RADY GMINY PAWŁOSIÓW z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego "Cieszacin Mały" dz. nr 564/20, 564/16 w Gminie Pawłosiów województwo podkarpackie
  Numer uchwały: V/42/03
  Data uchwalenia: 2003-05-30
 • UCHWAŁA Nr V/45/2003 RADY GMINY PAWŁOSIÓW z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego "Pawłosiów" (Maleniska) dz. nr 354/1, 354/2, 334/6 w Gminie Pawłosiów województwo podkarpackie
  Numer uchwały: V/45/03
  Data uchwalenia: 2003-05-30
 • UCHWAŁA Nr V/44/2003 RADY GMINY PAWŁOSIÓW z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego "Tywonia" dz. nr 193/4 w Gminie Pawłosiów województwo podkarpackie
  Numer uchwały: V/44/03
  Data uchwalenia: 2003-05-30
 • UCHWAŁA Nr V/43/2003 RADY GMINY PAWŁOSIÓW z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego "Wierzbna" dz. nr 500/16 w Gminie Pawłosiów, województwo podkarpackie
  Numer uchwały: V/43/03
  Data uchwalenia: 2003-05-30
 • UCHWAŁA Nr XXXII/192/2002 RADY GMINY POWŁOSIÓW z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 110 KV ze stacji Jarosław Północ w Gminie Pawłosiów województwo podkarpackie
  Numer uchwały: XXXII/192/02
  Data uchwalenia: 2002-08-20

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Pawłosiów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: