Pozwolenia na budowę Pęcław - głogowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Pęcławiu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Pęcławia. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Pęcławiu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Pęcławia

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Pęcławiu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • zmiana do decyzji nr 372.2019 w zakresie zagospodarowania terenu poprzez zmianę usytuowania budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.134.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe, zewnętrzną instalacją wodociągową od studnia do budynku, wewnętrzną linią zasilająca elektroenergetyczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.88.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzną linią zasilającą (WIZ)
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.53.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przydomową oczyszczalnią ścieków, zewnętrzne instalacją wodociągową i zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.42.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3, instalacją kanalizacji deszczowej do bezodpływowego zbiornika o pojemności 5 m3 oraz podziemna linia elektroenergetyczna zasilająca niskiego napięcia 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.630.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zagospodarowanie działki nr ewid. 135/6, pod budowę budynku miekalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z zewnętrzną instalacją wody i studnią wodomierzową, zewnętrzną istalacją kanalizaji sanitarnej do szczelnego zbiormnika na nieczystości o poj 10m3, zewnętzrna instalacją kanalizacji deszczowej do szczelnego zbiornika o poj 5m3 oraz wiz
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.604.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury towarzyszczącej, tj. bezopdływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, zewnętrznej instalacji wododciągowej, dojąsciami, dojazdami oraz miejscami postojowymi), rozbiórka tymczasowego budynku gospodarczego w ramach zadania "Modernizacja- przebudowa i rozbudowa świetlicy w miejscowości Kotowice na potrzeby turystyczne Centrum Dziadoszan "W krainie Łęgów Odrzańskich"
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.529.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa Budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, zewnętrzna instalacja wodociągowa od studni do budynku oraz podziemna linia zasilająca elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.485.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.484.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową i studnią wodomierzową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika bezodpływowego, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej do szczelnego zbiornika , wewnętrzną linią elektroenergetyczną zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.471.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: