Geoportal Kotla - głogowski - Pozwolenia na budowę Kotla - głogowski

Pozwolenia na budowę Kotla - głogowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kotli

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kotli. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kotli. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kotli

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kotli. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz podziemną linią elektroenergetyczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.118.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa drogi pełniącej funkcję dojazdu pożarowego nr 35 w Leśnictwie Grochowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.91.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z garażem wbudowanym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.82.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz z podziemną linią kablową elektroenergetyczną nn 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.83.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków, wewnętrzną linią zasilającą elektroenergetyczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.56.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji nr 580.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w zakresie zmiany charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu w zakresie – budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych i zjazdów w ciągu ul. Poziomkowej, budowy nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Poziomkowej (od studni S1 do studni S9), budowy linii kablowej nn oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Poziomkowej; budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Poziomkowej; w granicach działek o numerach ewidencyjnych 657/1, 497/91, 657/4, 498/2, 497/92, 635, obręb 0004 Jerzmanowa, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa,
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z zewnętrzną instalacją zasilająca, zewnętrzną instalacją wodociągową oraz zbiornikiem bezodpływowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.8.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN wraz z remontem słupów elektroeneregtycznej sieci napowietrznej SN
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.613.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 321 w miejscwości Skidniówek.
  Nr wniosku/zgłoszenia: IF-AB.7840.5.211.2020.EL
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Dolnośląski, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z podziemną instalacją zasilającą elektroenergetyczną nn 0,4 kV, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.598.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kotla

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: