Pozwolenia na budowę Głogów - głogowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Głogów

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Głogów. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Głogów. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Głogów

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Głogów. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku garażowego-gospodarczego z infrastrukturą
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.155.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.1.10.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wokno stojącego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz z podziemna wewnętrzną linią zailającą 0,4 kV, zewnętrzną instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem szczelnym i studnią chłonną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.119.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej wraz z budową podziemnej linii elektroenergetycznej zasilającej, zewnętrznej instalacji wodociągowej od studni do budynku, instalacji kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.117.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe i zewnętrzną instalacją zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.106.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 2734/21/KP WB.6740.265.2021.WS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7, 58-100 Świdnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.62.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.61.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z WIZ, przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i bezodpływowym zbiornikiem na ścieki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.52.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z zewnętrzną instalacją zasilającą oraz zbiornik na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.48.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Głogów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: