Obszary chronione Piątek - łęczycki

Ochrona przyrody w Piątku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Piątku? Sprawdź aktualne statystyki dla Piątku, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Piątku

obszar chronionego krajobrazu
  • Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej: 2754.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Pradolina Bzury-Neru: 1339.0 ha
  • Silne Błota: 34.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pradolina Warszawsko-Berlińska: 1672.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Piątek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: