Obszary chronione Zgierz - zgierski

Ochrona przyrody w gminie Zgierz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Zgierz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Zgierz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Zgierz

park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - otulina: 38.0 ha
 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich: 0.79 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dąbrowa Grotnicka: 102.0 ha
 • Grądy nad Lindą: 55.0 ha
 • Silne Błota: 33.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 1.0 ha
 • : 0.74 ha
 • : 0.59 ha
 • : 0.5 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.23 ha
 • : 0.17 ha
rezerwat
 • Dąbrowa Grotnicka: 101.0 ha
 • Grądy nad Lindą: 55.0 ha
 • Grądy nad Moszczenicą: 42.0 ha
 • Ciosny: 2.4 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zgierz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: