Obszary chronione Pokrzywnica - pułtuski

Ochrona przyrody w Pokrzywnicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Pokrzywnicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Pokrzywnicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Pokrzywnicy

obszar chronionego krajobrazu
  • Nasielsko-Karniewski: 1598.0 ha
  • Warszawski: 0.56 ha
park krajobrazowy
  • Nadbużański Park Krajobrazowy - otulina: 973.0 ha
  • Nadbużański Park Krajobrazowy: 717.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 431: 1.1 ha
  • użytek 430: 0.64 ha
  • użytek 429: 0.47 ha
rezerwat
  • Dzierżenińska Kępa: 1.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Budynki na sprzedaż Pokrzywnica - pułtuski: 1 Nieruchomości Pokrzywnica