Obszary chronione Serock - Serock

Ochrona przyrody w gminie Serock

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Serock? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Serock, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Serock

obszar chronionego krajobrazu
 • Warszawski: 7968.0 ha
 • Nasielsko-Karniewski: 0.73 ha
park krajobrazowy
 • Nadbużański Park Krajobrazowy - otulina: 1.2 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej: 868.0 ha
 • Ostoja Nadbużańska: 21.0 ha
rezerwat
 • Jadwisin: 92.0 ha
 • Zegrze: 66.0 ha
 • Jadwisin - otulina: 48.0 ha
 • Wąwóz Szaniawskiego - otulina: 34.0 ha
 • Wąwóz Szaniawskiego: 14.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dębe: 2.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Biała: 182.0 ha
 • Dolina Dolnego Bugu: 21.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Pokrzywnica
Przejdź na nowy: Geoportal Serock

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: