Obszary chronione Pomiechówek - nowodworski

Ochrona przyrody w Pomiechówku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Pomiechówku? Sprawdź aktualne statystyki dla Pomiechówka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Pomiechówka

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 8440.0 ha
  • Nadwkrzański: 0.02 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej: 950.0 ha
  • Forty Modlińskie: 25.0 ha
  • Dolina Wkry: 24.0 ha
rezerwat
  • Dolina Wkry: 25.0 ha
  • Pomiechówek: 19.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Wieliszew