Obszary chronione Nowy Dwór Mazowiecki

Ochrona przyrody w Nowym Dworze Mazowieckim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nowym Dworze Mazowieckim? Sprawdź aktualne statystyki dla Nowego Dworu Mazowieckiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 731.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Kampinoska Dolina Wisły: 245.0 ha
  • Ostoja Nowodworska: 51.0 ha
  • Forty Modlińskie: 23.0 ha
park narodowy
  • Kampinoski Park Narodowy - otulina: 153.0 ha
rezerwat
  • Kępy Kazuńskie: 124.0 ha
  • Zakole Zakroczymskie: 0.02 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Wisły: 253.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: