Obszary chronione Powidz - słupecki

Ochrona przyrody w Powidzu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Powidzu? Sprawdź aktualne statystyki dla Powidza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Powidza

obszar chronionego krajobrazu
  • Powidzko-Bieniszewski: 8069.0 ha
park krajobrazowy
  • Powidzki Park Krajobrazowy: 6752.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Pojezierze Gnieźnieńskie: 2686.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: