Geoportal Słupca - słupecki - Obszary chronione Słupca - słupecki

Obszary chronione Słupca - słupecki

Ochrona przyrody w gminie Słupca

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Słupca? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Słupca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Słupca

obszar chronionego krajobrazu
  • Powidzko-Bieniszewski: 3108.0 ha
park krajobrazowy
  • Powidzki Park Krajobrazowy: 292.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Pojezierze Gnieźnieńskie: 83.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Słupca

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: