Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pszczółki - gdański

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Pszczółki

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Pszczółkach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Pszczółkach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Pszczółki

Sprawdź MPZP Pszczółki dla dowolnej działki w Pszczółkach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LVI/358/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XIII/150/2001 Rady Gminy Pszczółki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr: 222, część działki 223/4, działek:140, 141, 111/2, 237/5, 220/5, 220/31, 200, 220/19, część działek:43/1, 43/2 i 158/8, działek: 203, 95/27, 220/33, 220/32 na terenie wsi Różyny, gmina Pszczółki (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki)
  Numer uchwały: LVI/358/22
  Data uchwalenia: 2022-06-09
 • Uchwała nr XL/364/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Ulkowy
  Numer uchwały: XL/364/18
  Data uchwalenia: 2018-08-09
 • Uchwała nr XXII/190/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, dz. nr 223/10 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
  Numer uchwały: XXII/190/16
  Data uchwalenia: 2016-11-24
 • Uchwała nr XXII/189/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz
  Numer uchwały: XXII/189/16
  Data uchwalenia: 2016-11-24
 • Uchwała nr XXXI/330/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
  Numer uchwały: XXXI/330/14
  Data uchwalenia: 2014-09-30
 • Uchwała nr XIX/224/13 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pszczółki dla obszaru działek nr 23/24, 23/25, 23/26 i 23/27
  Numer uchwały: XIX/224/13
  Data uchwalenia: 2013-06-19

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Pszczółki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: