Geoportal Puszcza Mariańska - żyrardowski - Obszary chronione Puszcza Mariańska - żyrardowski

Obszary chronione Puszcza Mariańska - żyrardowski

Ochrona przyrody w Puszczy Mariańskiej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Puszczy Mariańskiej? Sprawdź aktualne statystyki dla Puszczy Mariańskiej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Puszczy Mariańskiej

obszar chronionego krajobrazu
 • Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. mazowieckie): 2699.0 ha
 • Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. łódzkie): 0.29 ha
park krajobrazowy
 • Bolimowski Park Krajobrazowy: 5462.0 ha
 • Bolimowski Park Krajobrazowy - otulina: 1235.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Rawki: 270.0 ha
 • Łąki Żukowskie: 174.0 ha
 • Grabinka: 36.0 ha
użytek ekologiczny
 • Białe Błoto 184 m: 5.7 ha
 • Białe Błoto 186 f: 2.6 ha
 • Białe Błoto 198 a: 2.5 ha
 • Prochowy Młynek 205 g: 2.4 ha
 • Prochowy Młynek 167 c: 2.3 ha
 • Puszcza Mariańska 265 l: 2.2 ha
 • Prochowy Młynek 204 Ac: 1.0 ha
 • Prochowy Młynek 191 d: 0.9 ha
 • Prochowy Młynek 227 b: 0.88 ha
 • Białe Błoto 197 f: 0.83 ha
 • Bolimów 149 k: 0.8 ha
 • Prochowy Młynek 154 d: 0.76 ha
 • Prochowy Młynek 225 d: 0.6 ha
 • Białe Błoto 211 h: 0.54 ha
 • Białe Błoto 200 m: 0.53 ha
 • Białe Błoto 176 j: 0.52 ha
 • Białe Błoto 187 d: 0.5 ha
 • Białe Błoto 174 b: 0.5 ha
 • Prochowy Młynek 193 i: 0.43 ha
 • Białe Błoto 214 f: 0.41 ha
 • Białe Błoto 198 i: 0.4 ha
 • Białe Błoto 207 c: 0.37 ha
 • Prochowy Młynek 156 g: 0.35 ha
 • Prochowy Młynek 205 d: 0.35 ha
 • Białe Błoto 197 g: 0.34 ha
 • Prochowy Młynek 230 j: 0.33 ha
 • Prochowy Młynek 165 d: 0.33 ha
 • Prochowy Młynek 203 gx: 0.32 ha
 • Bolimów 150 h: 0.3 ha
 • Prochowy Młynek 235 o: 0.27 ha
 • Białe Błoto 217 n: 0.25 ha
 • Prochowy Młynek 224 g: 0.22 ha
 • Prochowy Młynek 522 dx: 0.04 ha
 • Prochowy Młynek 205 Ag: 0.03 ha
rezerwat
 • Puszcza Mariańska: 132.0 ha
 • Rawka: 42.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: