Obszary chronione Racławice - miechowski

Ochrona przyrody w Racławicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Racławicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Racławic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Racławic

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej: 5910.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Sterczów-Ścianka: 11.0 ha
  • Wały: 9.3 ha
  • Kalina-Lisiniec: 5.7 ha
  • Dąbie: 4.0 ha
  • Opalonki: 2.4 ha
rezerwat
  • Sterczów-Ścianka: 6.2 ha
  • Wały: 5.9 ha
  • Opalonki: 2.4 ha
  • Dąbie: 2.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Radziemice, Ochrona przyrody Pałecznica, Ochrona przyrody Słaboszów
Przejdź na nowy: Geoportal Racławice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: