Pozwolenia na budowę Racławice - miechowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Racławicach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Racławic. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Racławicach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Racławic

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Racławicach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku po byłej zlewni mleka na budynek usługowo-handlowy w zakresie weterynarii wraz z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i elektryczną oraz wewnętrzną linią zasilającą energetyczna (wlz) - zmiana nr 2 do decyzji o pozwoleniu na budowę znak: BA.6740.21.2019 z dnia 19.02.2019r. zmienionej decyzją nr 198/2020 znak: BA - 6740.202.2020 z dnia 16.06.2020r. w zakresie : zmiany charakterystycznych parametrów budynku - wysokości.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 57/2021/BA.6740.56.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 46/2021/BA.6740.44.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodną, kanalizacyjną, c.o, elektryczną, instalacjami zewnętrznymi: elektryczną i kanalizacyjną wraz z przydomowa oczyszczalnią ścieków oraz budowa budynku gospodarczego - jako zabudowa zagrodowa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 22/2021/BA.6740.21.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami prądu i kanalizacji sanitarnej wewnętrz budynku i na działce, wewnętrznymi instalacjami wody i ogrzewania, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, drenażu opaskowego i kanalizacji deszczowej ze zbiornikami bezodpływowymi, dojściem i dojazdem oraz wolnostojącego budynku gospodarczego wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją elektryczną w ramach zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 625/2020/BA.6740.622.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa myjni samochodowej zlokalizowanej w odległości 1,5m od granicy z działką nr 492 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( w tym m.inn. ziemne odcinki instalacji : wodociągowej, energetycznej oraz przyłącze kanalizacji technologicznej ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe), budowa ogrodzenia pełnego o wysokości 4,6m na odcinku A-B
  Nr wniosku/zgłoszenia: 602/2020/BA.6740.599.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 546/2020/BA.674.544.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji wewnetrznej gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 529/2020/BA.6740.528.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego „DOM W MAJERANKU” wersja TERMO, BP ARCHON wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną; zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i wodociągowej; przydomowej oczyszczalni ścieków, zewnętrznej instalacji elektrycznej (w.l.z.) Budowa przyłącza: wodociągowego i kanalizacyjnego. Budowa budynku gospodarczego wg projektu indywidualnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wewnętrznymi: wodociągowa, kanalizacyjną i elektryczną. Inwestycja w ramach gospodarstwa rolnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 502/2020/BA.6740.500.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • wykonanie robót budowlanych dla zmiany funkcji użytkowej poddasza istniejącego budynku mieszkalnego dwurodzinnego na cele mieszkalne wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą i elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 471/2020/BA.6740.471.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa pełnej zagrody obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną i zewnętrznym odcinkami instalacji gazowej i elektrycznej wraz z budową przyłącza wodociągowego i przydomowej oczyszczalni ścieków; budowę budynku gospodarczego; budowę garażu z instalacją elektryczną zewnętrzną i wewnętrzną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 463/2020/BA.6740.463.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Racławice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: