Geoportal Słaboszów - miechowski - Pozwolenia na budowę Słaboszów - miechowski

Pozwolenia na budowę Słaboszów - miechowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Słaboszowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Słaboszowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Słaboszowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Słaboszowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Słaboszowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną wraz z zbiornikiem na nieczystości ciekłe, przyłączem wodociągowym oraz budowa budynku gospodarczego - jako zabudowa zagrodowa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 159/2021/BA.6740.151.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa istniejącej płyty fundamentowej silosu z rozbiórką silosu na kiszonkę i budowa silosu na zboże z instalacją odgromową.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 140/2021/BA.6740.134.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania oraz zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych: elektrycznej, gazowej, wody i kanalizacji sanitarnej, bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, utwardzeniem dojścia i dojazdu, rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr ew. 406/8 w m. Janowice, gm. Wieliczka
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.336.2021.W
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., instalacją elektryczną i instalacją gazową; budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej (w.l.z.) oraz zewnętrznej instalacji gazu. Zmiana decyzji Starosty Miechowskiego z dnia 18.06.2020r. znak:BA.6740.209.2020
  Nr wniosku/zgłoszenia: 608/2020/BA.6740.605.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu indywidualnego z instalacjami wewnetrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. z instalacjami zewnetrznymi: energetyczną (w.l.z.); z przyłaczem wodociagowy; budowa zbiornika na ścieki sanitarne z odcinkiem instalacji kanalizacyjnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 575/2020/BA.6740.574.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnetrznymi instalacjami wod-kan, c.o., instalacją wentylacji mechanicznej (rekuperacją) i instalacja elektryczną, budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnia ścieków i zewnetrznego odcinka instalacji elektrycznej w.l.z.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 567/2020/BA.6740.565.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 487/2020/BA.6740.487.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 446/2020/BA.6740.446.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnetrznymi: wodociagową, kanalizacyjną, elektryczną, c.o.; budowa zewnetrznego odcinka instalacji elektrycznej; budowa zewnętrznego odcinka instalacji wodociagowej; budowa zbiornika na nieczystości ciekłe z zew. odcinkiem instalacji kanalizacyjnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 449/2020/BA.6740.449.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod-kan, c.o. oraz zewnętrznymi instalacjami: kanalizacyjną, elektryczną.Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 367/2020/BA.6740.368.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Słaboszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: