Pozwolenia na budowę Słaboszów - miechowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Słaboszowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Słaboszowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Słaboszowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Słaboszowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Słaboszowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Słaboszowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Słaboszowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Słaboszowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod-kan, c.o. oraz zewnętrznymi instalacjami: kanalizacyjną, elektryczną.Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 367/2020/BA.6740.368.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa dwóch płyt betonowych oraz montaż dwóch silosów zbożowych z instalacja odgromową.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 298/2020/BA.6740.296.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodna, kanalizacyjną, c.o., elektryczną oraz instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe i elektryczną. Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 287/2020/BA.6740.285.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Słupów gm.Słaboszów a Szczotkowice gm.Działoszyce
  Nr wniosku/zgłoszenia: 35/2020/BA.6743.374.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-15
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Słupów gm.Słaboszów a Szczotkowice gm.Działoszyce
  Nr wniosku/zgłoszenia: 35/2020/BA.6743.374.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-15
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., instalacją elektryczną i instalacja gazową, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej (wlz) oraz zewnętrznej instalacji gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 214/2020/BA.6740.209.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej raszówek, budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia, budowa przyłacza elektroenergetycznego kablowego niskiego napięcia, demontaż słupowej stacji transformatorowej w msc.Raszówek gm.Słaboszów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 212/2020/BA.6740.208.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego (stodoły)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 74/2020/BA.6741.4.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 581/2019/6740.591.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-12-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji Starosty Miechowskiego znak;BA.6740.116.2018 z dnia 18.05.2018 dot.Budowa budynku gospodarczego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 544/2019/6740.553.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-11-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Książ Wielki