Obszary chronione Radecznica - zamojski

Ochrona przyrody w Radecznicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Radecznicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Radecznicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Radecznicy

park krajobrazowy
  • Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy: 9455.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczyska Puszczy Solskiej: 73.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Solska: 855.0 ha
  • Ostoja Nieliska: 9.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Radecznica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: