Obszary chronione Radomin - golubsko-dobrzyński

Ochrona przyrody w Radominie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Radominie? Sprawdź aktualne statystyki dla Radomina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Radomina

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Drwęcy: 2118.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Drwęcy: 41.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 3.2 ha
  • : 0.89 ha
  • : 0.63 ha
rezerwat
  • Rzeka Drwęca: 9.1 ha
  • Bobrowisko: 3.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Radomin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: