Obszary chronione Golub-Dobrzyń - golubsko-dobrzyński

Ochrona przyrody w gminie Golub-Dobrzyń

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Golub-Dobrzyń? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Golub-Dobrzyń, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Golub-Dobrzyń

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Drwęcy: 12827.0 ha
 • Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny "Zgniłka-Wieczno-Wronie": 9.8 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Drwęcy: 412.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 9.3 ha
 • : 7.3 ha
 • : 7.1 ha
 • : 7.1 ha
 • : 6.5 ha
 • : 5.8 ha
 • : 5.8 ha
 • : 4.5 ha
 • : 4.4 ha
 • : 4.0 ha
 • : 3.4 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.99 ha
 • : 0.98 ha
 • : 0.9 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.78 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.59 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.23 ha
 • : 0.21 ha
 • : 0.15 ha
 • : 0.08 ha
 • : 0.01 ha
rezerwat
 • Rzeka Drwęca: 78.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Golub-Dobrzyń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: