Obszary chronione Regimin - ciechanowski

Ochrona przyrody w Regiminie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Regiminie? Sprawdź aktualne statystyki dla Regimina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Regimina

obszar chronionego krajobrazu
  • Krośnicko-Kosmowski: 7137.0 ha
  • Nadwkrzański: 1867.0 ha
rezerwat
  • Modła: 11.0 ha
  • Lekowo: 6.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Regimin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: