Pozwolenia na budowę Rejowiec - chełmski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Rejowcu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Rejowca. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Rejowcu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Rejowcu w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Rejowcu dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Rejowcu wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Rejowca

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Rejowcu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Wewnętrzna instalacja gazu w budynku użyteczności publicznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 37006/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa oświetlenia drogowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 474/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z zew. doziemną zalicznikową instalacją energetyczną nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: 35298/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę z dn. 15.07.2019 r. znak: AB.6740.1.357.2019 w zakresie zmiany - zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu nc
  Nr wniosku/zgłoszenia: 35208/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa lamp hybrydowych w miejscowości Rybie w ramach zadania ,,Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 34593.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja zbiornikowa V+4850L na gaz płynny do budynku mieszkalnego z wewnętrzną instalacja gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 34125/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka linii napowietrznej SN jedn. ewid. Chełm obręb Ludwinów dz. nr: 54,55,50,56,57,58,59,61,160,63,64,66,68,69,70,72,73,75,76,78,79,82,80,84 obręb Weremowice dz. 409/6,409/4 obręb Zagroda dz. 137,138,139,436,435,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,156,158,159,160,161,162,163,164,165 Rozbiórka słupowych stacji transformatorowych obręb Ludwinów dz. 54 jedn. Rejowiec obręb Marysin dz. 127,200/1 Rozbiórka linii napowietrznej nn wraz z przyłączami nn jedn. ewid. Rejowiec obręb Marysin dz. 112/2,113,114,115,200/1,36/4,116,264/1,117/1,117/2,118,119,120,38,121/1,121/3,122,124,125,40,39,126,41/1,42/4,42/2,127,44/1,44/3,129/1,131/1,48,132/2,133/2,51,134/2,52,53,135/1,136,137,57,60/1,138,60/2,60/3,263/1,139,140,141,142,143/2,143/3,145/2,65/2,147,68,69,70/2,149,150,151,70/1,153,154,71/2,156,157/1,198/1,195/4,73/10,76/1,76/2,73/9 jedn.ewid. Chełm obręb Ludwinów dz. 95,94,88,2,163,14,16,18,21,23,25,11,28,89,89,107,30,31,32,90,111,109,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,54,55
  Nr wniosku/zgłoszenia: 32713/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji energetycznej nn oraz przyłączem wodociągowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 32535/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja zbiornikowa V=2700l na gaz płynny do budynku z wewnętrzną instalacją gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 31031/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z: odcinkami doziemnym instalacji kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazowej oraz wewnętrzna instalacją gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 30158/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Rejowiec