Geoportal Leśniowice - chełmski - Pozwolenia na budowę Leśniowice - chełmski

Pozwolenia na budowę Leśniowice - chełmski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Leśniowicach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Leśniowic. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Leśniowicach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Leśniowic

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Leśniowicach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbiórka budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 18030/2021/rkp
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z doziemnym odcinkiem instalacji energetycznej nn i doziemnym odcinkiem instalacji kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 7048/2021/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • - Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek produkcji kocjów dla psó i kotów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6833/2021/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5764/2021/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5049/2021/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w ramach zadania pn. Utworzenie dziennego domu senior+ słowikowo wraz z zagospodarowaniem terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1486/2021/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę z dn. 09.06.2020 r. znak: AB.6740.1.280.2020 nr dec. 260/20 w zakresie zmian istotnych rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy budynku mieszkalnego - zmiana charakterystycznych parametrów obiektu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 39895/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 39792/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: 39686/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja zbiornika na gaz płynny V=4850 l, wewnętrzna instalacja gazowa nc
  Nr wniosku/zgłoszenia: 38457/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Leśniowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: