Pozwolenia na budowę Leśniowice - chełmski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Leśniowicach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Leśniowic. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Leśniowicach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Leśniowicach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Leśniowicach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Leśniowicach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Leśniowic

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Leśniowicach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budynek gospodarczy
  Nr wniosku/zgłoszenia: 33507/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-11-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja zbiornikowa na gaz płynny 2700l wraz z odcinkiem doziemnym, wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 28030/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa linii napowietrznej SN i nn, wymiana przewodów..
  Nr wniosku/zgłoszenia: 523/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraśnik, ul. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 19014/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę nr 99/19, z dn. 06-03-2019, dotyczącą instalacji zbiornikowej podziemnej 3x6400L z parownikiem na gaz płynny z instalacją gazu do budynku suszarni
  Nr wniosku/zgłoszenia: 15032/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę nr 99/19, z dn. 06-03-2019, dotyczącą instalacji zbiornikowej podziemnej 3x6400L z parownikiem na gaz płynny z instalacją gazu do budynku suszarni
  Nr wniosku/zgłoszenia: 15032/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Majdan Leśniowski gm. Leśniowice
  Nr wniosku/zgłoszenia: 14535/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-05-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa słupa linii napowietrznej SN na działce nr 183. Budowa linii kablowej SN na działkach nr 183, 182, 181, 180, 174, 147. Budowa słupowej stacji transformatorowej na działce nr 147. Budowa linii kablowej nN na działkach nr 147, 146. Budowa przyłącza kablowego na działce 146 i 145/2. Rozbiórka słupa linii napowietrznej SN na działce nr 183. Rozbiórka linii napowietrznej nN na działkach nr 112,113,173,193, 194, 174, 206/1 w m. Nowy Folwark, gm. Leśniowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 12994/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek gospodarczy do obsługi prowadzonej produkcji rolnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 12724/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek magazynowy na cele rolnicze
  Nr wniosku/zgłoszenia: 11441/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Budynki - przetargi publiczne Wojsławice
Nieruchomości Wojsławice